Det er fem søkere til stillingen som økonomisjef i Lesja kommune:

Ellen Tordhol (57), Lora.

David Hoey (46), Lesja.

Pål Talleraas (48 år), Dovre.

Stein Arild Loven (53 år), Aurland.

I tillegg er det ein mannleg søkjar som er unnteke offentlegheit. Det var i utgangspunktet tre som var unnteke, og Vigga ba om innsyn i heile søkjarlista.

Rådmannen og personalsjefen tok ei ny vurdering på om søkjarane hadde grunn god nok til å bli unnteke frå offentlegheita etter Offentleglova. Søkjerlister til kommunale stillinger er i utgangspunktet offentlege.

Den siste kandidaten meiner dei at har god nok grunn til å bli unnteke offentlegheit.