På torsdag besluttet kommunestyret i Lesja å yte Lesja IL og Lesjaskog IL et tilskudd på kr. 1 400 000,- til bygging av kunstgressbane på Lyftingsmo.

Slik uttrykte Mariann Skotte seg like etter det ble vedtatt:

– Synes det er veldig positivt at det kommer kunstgressbane til Lesja for idrettsmiljøet.

Hun tilføyde:

– Endelig noen gladsaker for kommunestyret.

Tre i kommunestyret stemte imot dette, blant annet Hanne Velure (H).

– I økonomiplan og driftsbudsjett som vi skal behandle senere i dag, er det ingen tvil om hvilke alvorlige økonomiske utfordringer Lesja kommune står overfor. Når lånegjelda fra 2019 og utover bokstavelig talt får oss opp i det råde feltet, så er det kun ett å gjøre. Stramme inn livreimen og prioritere hardt, sa Velure.

Fotballhall på Dombås

I tillegg stemte kommunestyret for hallutbygging på Dombås, under forutsetning av at Dovre Kommune støtter idrettslagene i Lesja med tilsvarende, altså 500 000 kroner.