Kommunestyret skal behandle ansettelsen av ny rådmann den 26. januar. Willy Sægrov er ansatt som økonomisjef i Lesja, og er i dag konstituert rådmann i kommunen.

Sægrov søkte på rådmannstillingen sammen med 10 andre søkere. Det var to personer inne til andregangsintervju. Sægrov er den eneste som er innstilt som rådmann fra administrasjonsutvalget.

Tidligere rådmann Kai Ove Riise fratrådte sin stilling som rådmann i september i fjor. Han var ansatt på åremålsstilling som i utgangspunktet varte fra 2012 til januar 2018.