– Jeg har ikke tro på at det skal være så mye kos, de har jo kommet her for å lære noe, sier lærer og lafteentusiast Steinar Moldal.

Dermed kom han på ideen om å bygge reisverket til et hus, bokstavelig talt fra bunnen av, i løpet av en skoledag.

Elevene ble med veldig frivillig. Det var langt i fra noen tvang. Arbeidet startet tidlig morgen fredag, målet var å være ferdig med det til midnatt. Tømmeret er felt i skog på Dovre, og ble saget torsdag.

– Vi har brukt 10 tømmerstokker, forteller Moldal.

Huset får en grunnflate på rundt 20 kvadratmeter.

Setter pris på håndverk

Han har med seg elevene Tor-Evert Johansen og Bart Gervers. De har vær med på et lignende prosjekt tidligere, da brukte de 100 timer hver.

– Det var mye mer arbeidskrevende. Da brukte vi ikke sag, men formet stokkene med øks, sier Johansen.

På dette bygget regner de 12 timer hver, Moldal har tegnet bygget, og er med som byggkonsulent og rådgiver.

– Kall meg seniorrådgiver du, spøker han.

Moldal er glad for at elevene setter pris på godt håndverk, og vil være med på slike påfunn.

Nymotens festival

Det ferdige reisverket skal plukkes ned og settes opp igjen på bureisingsbruket Johansen har kjøpt seg i Vang i Valdres. På Øvre Brekkebakkadn, som stedet heter, skal det i hele sommer være dugnadsfestival for å sette i stand stedet som har ligget brakk i snart 40 år. Våningshuset er ikke brukbart, inntil videre skal Johansen sette i stand en del av låven. Hjerleid-huset skal bli ei slags hytte og et utekjøkken for å kunne lage mat til deltagerne på dugnadsfestivalen.

Kan være gullgruve

Moldal mener flere hus bør bygges på denne måten, i stedet for ferdighus og importert trevirke, og at det da kan øke verdien på lokal skog. Han mener slike prosjekt viser at det er mulig, og det med god kvalitet.

– Det vil være ei gullgruve for skogsindustrien hvis man fikk fart på bygdesagene igjen, mener han.

Han sier også at det er stor etterspørsel etter folk som kan den gamle og tradisjonsrike laftekunsten.

Det har vært åtte elever på linja byggfag med vekt på lafting og tradisjonstømring dette året. Tre av disse fortsetter i tillegg til at nye kommer til. Gevers blir fra høsten lærling i Dovre handverksenter, med Moldal som leder.

Tegningen går fort. Dette har Steinar Moldal gjort før.