Kommunen har lyst ut to stillinger til prosjektet, en prosjektleder og en prosjektmedarbeider.

Valeria Khvalynskaya (36), fra Dovreskogen har søkt stillingen som prosjektleder. Hun jobber i dag som landbruksrådgiver i Lesja kommune.

Seks har søkt stillingen som prosjektmedarbeider:

Edith Bjørnsgaard, (52), Dovre

Valeria Khvalynskaya (36), Dovreskogen

Oddvar Amundsen (61), Sandsli

Svein Martinussen (48), Meråker

Ståle Lien (39), Dovre

En søker er unntatt offentlighet.