Som jevnlige bilister på E6 gjennom Dovre kommune har merket seg, har det flere steder blitt midlertidig utbedret hull og dype spor etter vintersesongen. Nå får over halvparten av E6-strekningen gjennom Dovre nytt dekke, 19 av cirka 30 kilometer.

Asfaltarbeidene starter i mai, og er beregnet å pågå til september. Det blir nytt dekke gjennom Dombås sentrum, fra rundkjøringen og nesten en kilometer sørover. Mellom Ulekleiv og Ilka og Dovreskogen Gjestegård og Rosten blir det også nytt dekke.

Tålmodighet

Det er bare å smøre seg med tålmodighet om du skal ferdes med bil på de aktuelle strekningene.  Statens vegvesen har tips til bilistene under asfaltering:

  • Regn med at du bruker litt lengre tid på vegen mens arbeidene pågår

  • Respekter skilting og de som dirigerer trafikken. Det er en utsatt jobb å stå ”midt i vegen”.

  • Løpende informasjon om asfaltering og stenginger får du på vegvesen.no/trafikk

  • De fleste veger med mye trafikk vil av hensyn til trafikkavvikling bli asfaltert om natta.

Merking av veger

Statens vegvesen har ansvar for prosjektet for å asfaltere fylkesveger på vegne av Oppland fylkeskommune. Totalt skal 116 kilometer med fylkesveg asfalteres til en kostnad på 95 millioner kroner av fylkeskommunale midler. Ingen av fylkesvegene i Lesja og Dovre er planlagt asfaltert i år.

I tillegg til nytt dekke skal det brukes 26,6 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i Oppland i år.

Denne strekningen ved Ulekleiv er en av tre strekninger som får ny asfalt i Dovre i år.