- Kostnadene er høyere enn det vi antydet i budsjettsammenheng, men sprekken kommer ikke før det kommer uventede kostnader underveis, sa rådmann Stein Løkken til Lesjas kommunestyre.

Det var avsatt 8,1 millioner kroner i Lesja kommunes økonomiplan. Etter at anbudsrundene er ferdig ser det ut til at kostnaden ved bygget kommer opp i 10 630 000 kroner. Av dette skal 630 000 dekkes av Lesjas kraftfond, resten skal finansieres ved hjelp av lån. Han presiserte for kommunestyret at det ikke er snakk om noen kostnadssprekk.

- Kostnadene er høyere enn det vi antydet i budsjettsammenheng, men sprekken kommer ikke før det kommer uventede kostnader underveis. Jeg tror det er helt nødvendig for kommunesenteret at dette blir realisert. Vi tror at dette prosjektet er godt dimensjonert etter våre forhold, sa Løkken.

Les mer i papirutgaven av Vigga.