Raumaordfører Lars Olav Hustad (H) har allerede meldt sin ankomst, det samme med Hanne Velure (H) Ordfører i Lesja, Mariann Skotte (Sp), kommer også på møtet. Det informerte hun kommunestyret i Lesja om torsdag.

- Jeg skal lytte til det de har å si, og informere om det som skjer i prosessen mellom Lesja og Dovre, sa hun.

Skotte synes det er viktig med en demokratisk prosess, og stor grad av åpenhet i arbeidet med kommunereformen.

Åpent for alle

Bakgrunnen for møtet er at det under årsmøtet i grendeutvalget kom fram mange spørsmål som folk ønsket svar på, blant annet om prosessen i Rauma.

- Vi ønsker svar på hvordan vi eventuelt skal gå fram om vi ønsker å bli en del av Rauma, sier Aslak Enstad.

Møtet er åpent for alle som ønsker å være der, både hyttefolk og fastboende i Lesja og Rauma. Enstad sier han har mange med seg, og at flertallet av lokalbefolkningen han har snakket med sier seg enig i ønsket om å se vestover.

Ikke forslag om Lesja

Skotte fortalte kommunestyret om møtet med ordførerne i Rauma og Dovre, og siterte referatet.

- Bakgrunnen for møtet er at jeg ønsket en avklaring på et møte som skjedde i 2014, sa Skotte.

På dette møtet i 2014 var alle parter tilsted enige i at det ikke skulle være en utredning mellom Lesja, Dovre og Rauma.

- Det har vært satt fram et forslag som omhandlet Lesja og Dovre i kommunestyret i Rauma, men dette forslaget ble trukket i samme møte, sa Skotte.

To avtaler i Rauma

Rauma har per i dag to intensjonsavtaler, en med åtte andre Romsdalskommuner og en med Vestnes. De skal ha folkeavstemning 25. april, men en innbyggerundersøkelse i etterkant. Skotte fortalte at hun også informerte om prosessen i Lesja og folkemøtet på Lesjaskog.

- Her kom et ytringer om å flytte fylkesgrensen. Det er fullt mulig å gjøre, men da må det være et innbyggerinitiativ når kommunestyret ikke vil gjøre det, fortalte hun.

Ett spørsmål

Folkeavstemningen i Lesja og Dovre er den 13. juni. Her skal stemmesedlene være like, med spørsmålet «Skal Lesja kommune og Dovre kommune slås sammen til en kommune?» og, svaralternativene skal være «ja», «nei» og «vet ikke». Forhåndsstemming er mulig mellom 23. mai og 10. juni. Det er ikke muligheter til å utenriksstemme, tidligstemme eller avgi forhåndsstemme i andre kommuner. Alle fra 16 år og oppover har stemmerett.

Ordfører i Lesja, Mariann Skotte, skal også være med på møtet. (Foto: Maria K. Kleiven)