Omdømme er viktig. De fleste ønsker å gjøre et godt førsteinntrykk på folk de møter, og alle vil jo gjerne bli snakket om i positive ordelag. Det gjelder også for kommuner. Dovre kommune har sitt Opptur i Dovre-prosjekt, og nå skal også Sel kommune i gang med organisert omdømmebygging.

I korte trekk vil det si at informasjonen som går ut til offentligheten i så stor grad som mulig skal vinkles positivt. Tanken er god. Positivitet er viktig, og vi vil jo selvsagt at de som kommer til området vårt utenfra, skal tenke at dette er et bra område å både bo i og besøke. Det varmer kommunale hjerter når lokalpatriotismen blomstrer og stoltheten av å være fra det aktuelle stedet ligger godt innbakt i sjelen.

Men ingen kommune er perfekt. Mindre positive hendelser skjer i hver kommune og på hvert eneste store eller lille sted på ett eller annet tidspunkt. Det skjønner alle, og ingen forventer noe annet. Da er det selvsagt fint å finne det positive i situasjonen. Problemet kommer hvis man blir så oppsatt på å finne positive vinklinger at man begynner å skjule det som ikke er så bra.

Omdømmebygging må ikke gå utover offentlighetens rett til å vite hva som skjer. Kritiske forhold skal også fram i lyset, noe som sørges for av Offentleglova og Kommuneloven. Kommunenes innbyggere må få lov til å si hva de mener uten å måtte stå til rette for det. Omdømmebygging må i all hovedsak skje ved at kommunene selv begynner med å rette opp det som ikke fungerer. Da vil omdømmet raskt bli bedre av seg selv. Det hjelper ikke å bruke store summer og mye energi på å spre positiv informasjon om en kommune, dersom kommunen ikke klarer å stå til rette for det de skryter av.

Som det ble sagt i Sel formannskap denne uken: Kritikken må også komme fram, for det er på denne måten kommunen lærer hva de kan gjøre bedre. Men det går an å legge til de positive sidene samtidig.