Hviletid, dekk, sikring av last og merking av farlig gods er noe av sjekkpunktene på vegvesenets liste.

- Vi håper å få sjekket alle kjøretøy, det kommer litt an på mannskap, sier kontrolleder Karl Ingvald Fuhr i Statens vegvesen.

Godkjente vinterdekk

Dårlige dekk hos utenlandske sjåfører er mye fremme i mediebildet. Fra 15. november i år ble nye dekkrav innført, nå skal alle vogntog ha godkjente vinterdekk.

- Er dette godt nok informert til sjåførene?

- Vi hadde grensekontroll i uke 45, og jeg fikk inntrykk av at infoen har kommet godt frem utover landegrensene, forteller Fuhr.

Noe av utfordringen er dårlig merket dekk fra produsenten.

- Dekkprodusenter kan gjerne merke dekk med "mud/snow" (søle/snø), og det er for harde dekk til isdekke. Jeg er ikke opptatt av å fordele skyld, men å ivareta trafikksikkerheten, sier Fuhr.