- Vi har ikkje sett starten av dette. Breiband kjem til å bli svært viktig for for næringsliv og dei private framover, meinte Hans Kolden, direktør i Eidefoss.