Rusproblemer finnes over alt, og det kan utvikle seg over alt. Vi finner ikke rusmisbrukerne bare i de store byene, og ikke bare blant dem vi ser sittende på gata. Også en tilsynelatende perfekt fasade kan skjule store problemer. Alle former for rusproblemer er en sykdom som ikke bare rammer rusmisbrukeren selv, men også familie og venner. Derfor er det svært viktig at alle kommuner har en fungerende rusomsorg, for å gi rusmisbrukere og pårørende den hjelp og støtte de trenger for å komme ut av den vanskelige situasjonen.

I Sel kommune jobbes det med et rusprosjekt, ledet av Mona Hjellet og Pia Tofthagen, for å snu det faktum at Sel kommune per i dag har lite eller ikke reelle tilbud for verken forebygging eller ettervern når brukerne kommer tilbake til kommunen. For dem er det også viktig å få fram at ingen kan forbedre situasjonen på rusfeltet alene, men at alle må jobbe sammen for å nå målene med rusprosjektet.

Den jobben Mona Hjellet og Pia Tofthagen gjør i Sel kommune er ubeskrivelig viktig. Det siste året har de reist rundt på kurs, møtt rusmisbrukere direkte, og lært av de som er til stede for å hjelpe andre steder. Det er ingen lett jobb de har tatt på seg. Som de selv sier finnes det ingen egentlig oppskrift på hvordan man kan få bukt med de negative konsekvensene ved rusmiddelbruk for enkeltpersoner. Det kan ikke organiseres reguleres fram.

I en kommune som satser såpass på helseområdet som det Sel kommune gjør, er det viktig at denne sykdomsgruppen ikke blir glemt. Ved at fylkesmannen har bevilget penger, og målene for prosjektet er utarbeidet, er det tatt et stort og viktig steg i riktig retning mot å møte dette skrikende behovet på en god og tilfredsstillende måte.