Det ble hogd dobbelt så mye skog i 2020: – Dette kan gi stor verdiskaping