Slike tyfoner finnes ikke i Lesja og Dovre - men nå kommer det ny varslingsordning