Dovringene må betale mer restskatt enn lesjingene

foto