Storstøtte fra Kulturminnefondet til Stueflotten hotell