Storstøtte fra Kulturminnefondet til Stueflotten hotell

foto