Mari hadde sin siste konsert med songfuglane på Dombås