Fylkesmannen i Innlandet har kommet med nye kjøreregler