Får 600.000 kroner til styrking av allmennpedagogikken