Mange får vanlegvis papiravisa i posten på torsdagar, men ikkje denne veka.

Papiravisa vil denne veka bli levert til abonnentane på Austlandet på fredag. Dette skuldast utfordringar med transporten mellom trykkeriet i Ålesund og distribusjonsterminalen på Biri.

Vi kan ikkje gjera anna enn å beklage.