– Dovringen brei og stutt, lesjingen slank og høyreist