En kjøkkenvifte full av fett kan føre til storbrann