Anne Kristine (25) pussar opp nykjøpt småbruk

foto