– Det er viktig at barna lærer om villreinen, siden den er en del av kulturarven vår