Det blir en ny lederstilling i Lesja – men innenfor dagens budsjett