Formannskapet sier ja til ny kommunalsjefstilling: – Det er uheldig at det skjer under press