Lesja vil ta imot opptil 30 nye flyktninger: – Kommunedirektørens forslag undervurderer kommunens evne