Ordførarane Magne og Mariann oppfordrar Noreg til å halde eit stort fokus på villreinen: – Lesja gjer mykje