Nytt kunnskapsgrunnlag skal vise mangfaldet i kulturhistoria

foto