Her tar Hjerleidelevene julevasken

Hjerleid handverksskole på Dovre har en kaldere juleavslutning enn de fleste, med fellesbad i Gudbrandsdalslågen.