Disse har søkt jobb i miljøarbeidertjenesten i Dovre

foto