Fasteraune til utenriks- og forsvarskomiteen: – Det er jeg veldig fornøyd med