Brannmannskapa i Lesja og Dovre arbeider under til dels lovstridige tilhøve når det kjem til lokala kommunane har i dag. Det gjeld både hovudstasjonen på Dombås, og lokalstasjonen på Lesjaskog. No vil mannskapa synleggjera behova for eit moderne brann- og redningsvesen, og samstundes støtte til dei ambisiøse planane for ny stasjon på Joramo.

Sjå arbeidsforholda til brannmannskapet og les heile saken i vekas avis.