Skolen fikk vist frem sin hverdag og sine fag. Blant dem er den snart ett år gamle smedlinja landslinje, som har en god søkermengde. I tillegg har Handverksskolen treskjærerlinje, og og Senter for Bygdekultur har næmingsordning.

Bygge ut smia

Smedlinja har i år ni kommende smeder. Til høsten er det 20 søkere.

– Vi kommer til å ta inn tolv, det er det vi har plass til, sa smedlærer Benjamin Kjellman Chapin.

Både han og rektor Helle Hundevadt uttrykte ønske om å bygge ut smia, som blir i minste laget når tolv smeder svinger hammer og slegge på ambolten. I tillegg til smia er det to rom til, hvor det ene benyttes til undervisningsrom og tegnerom.

– Vi vil ha større plass, både til maskiner og elever. Det går på sikkerhet også. Vi har en plan som jeg tror er veldig god, hvor vi utnytter de ressursene vi har her til å bygge ut. Vi er likevel avhengig av midler for å få det til, sa Hundevadt.

Rådet uttrykte at det var positivt med en slik søkermengde til smedfaget.

– Det er et stort fag, og det er vanskelig å lære alt på ett år. Mange går i lære hos en smed, men vi kunne tenkt oss at faget ble utvidet til to år, pluss to år som lærling i bedrift, sa Chapin.

Nye linjer

Treskjærerlinja fikk også vist frem sin hverdag, hvor søkermengden har gått opp og ned de siste årene. Flere i rådet hadde aldri vært på Hjerleid før, og satte pris på besøket.

– Det er moro å besøke de små, verneverdige fagene. Vi rekrutterer til over 50 fag i rådet, så det er flott å komme hit å se hva de driver med. Jeg har selvsagt hørt om Hjerleid, sa Janne Fraas fra Fagforbundet.

Skolen er stadig i utvikling, og i følge Hundevadt skal en design og tekstil-linje på plass til 2015. Den første søknaden om å opprette linja ble avslått, men Hundevadt gir seg ikke med det.

– Med en ny regjering, er det åpning for en ny dispensasjon. Da får vi tre, metall og tekstil. I tillegg jobber vi med å få på plass en linje for malingsteknikker, sier Hundevadt.

Det Faglige rådet for design og håndverk er et rådgivende organ for Utdanningdirektoratet. De har tidligere ikke vært på samlet reise til Hjerleid.

Les mer i Vigga 24. april.

Smedlærer Benjamin Kjellman Chapin presenterte linja foran det Faglige rådet for design og håndverk. Foto: Lokalavisa Vigga
Rådgiver for fagopplæring i Oppland, Arnfinn Breiland, Monika Tollefsen fra Utdanningsdirektoratet og Janne Fraas fra Fagforbundet fulgte med elev Dag Rune Skeim, mens han forklarte om oppgavene som treskjærer. Foto: Lokalavisa Vigga
Næmingordningen hos Senter for bygdekultur er knyttet tett opp mot skolen. Foto: Lokalavisa Vigga
Leder for det Faglige rådet for design og håndverk, Marianne Monsrud, i diskusjon med rektor for Handverksskolen på Hjerleid, Helle Hundevadt. Foto: Lokalavisa Vigga