Silje tar med billedveven av oldemoren til Kyrkjestugu

foto