Det nye åremålet er for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2030.

- Det å jobbe mellom regjering, kommune, politikk og forvaltning er noe av det mest spennende jeg kan gjøre. For meg gir det også store muligheter til å ta initiativ til å bygge Innlandet sterkt. Et godt eksempel er forsvarsatsningen, hvor statsforvalterembetet kan gjøre en forskjell, sier Storberget via Statsforvalteren i Innlandets sider.

Storberget ble utnevnt som fylkesmann i 2017 for Innlandet, og tiltrådte i 2019. Da kom han  fra virke som stortingsrepresentant for Hedmark, samt virke i seks år som justisminister fra perioden 2005-2011.

- Jeg har lært mye. Først og fremst er det ekstremt mye gode fagfolk som er stimulerende å jobbe sammen med. Jeg har også lært mye om fagets innhold og forvaltning, sier Storberget.

Knut Storberget ble i 2021 oppnevnt av regjeringen til å lede forsvarskommisjonen som skulle vurdere hvilke mulige sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge må gjøre for å best ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.

- Forsvarskommisjonen har vært nyttig for Norge, men også for Innlandet, og ikke minst for embetet. Det å bli trukket med i den type arbeid er veldig viktig for å sikre interessene som embetet har, og for å gjøre det attraktiv å bo og flytte til innlandet. Det har vært meningsfullt å være med i et arbeid om sikkerhet for demokratiet, folk og forvaltning, sier Storberget.

Innlandet står, som mange andre fylker, ovenfor utfordringer og muligheter i årene fremover.

- For det første er vi nødt til å lene oss framover i forsvarsatsingen og ta en ledende rolle i den. For det andre må vi fortsette det aktive i beredskapsarbeidet embetet har utført de siste årene. Det tredje er å bli en mer aktiv medspiller i det å ta vare på og verne uberørt natur og villrein. Vi må også jobbe for å hindre at så mange står utenfor skole og arbeid. For å sikre dette må embetet tørre å tenke nytt. Mange av folkene våre er veldig flinke til nytenking, og dette er en av grunnene til at jeg vil fortsette, avslutter Storberget.