Tallet på permitterte i Lesja og Dovre har økt

foto