Statsministeren hyllar Lesja Bulldozerlag: - Slike bedriftar er viktig for infrastrukturen i Norge