Lesja kommunehus stengjar dørene for besøkande inntil vidare for å avgrense risiko for smitte: - Poenget er å vere i beredskap