Spør meir, ver merksam og vis interesse: - Å lytte kan vere nok