Det er ikke ulovlig å kjøre på vilt, men en er pliktig til å melde fra etter en påkjørsel, selv om dyret er dødt.

Vilt og trafikk opplyser på sin nettside hva du skal gjøre på stedet ved en påkjørsel:

  • Sikre skadestedPlasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadested.

  • Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.

  • Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.

  • Ring politiet på 02800 (ved personskade ringer du også 113). Politiet varsler de lokalt viltansvarlige.

  • Diriger trafikken om nødvendig.

  • Bruk merkebåndet fra kampanjen eller noe annet godt synlig og marker påkjørselstedet tydelig dersom dyret forlot veien.

  • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.

  • Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.

  • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.

  • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av fallviltansvarlige eller politiet.

Nasjonalt prosjekt

Vilt på ville veier er et prosjekt som har utspring fra Hallingdal, men som i november ble lansert nasjonalt. Kampanjen dreier seg mye om informasjon, og har som målsetting å i større gradbevisstgjøre trafikanter på faren ved å kollidere med vilt. Kampanjen skal og informere om hvordan påkjørsler skal varsles, skadestedet skal sikres og vise aktsomhet for fallviltgrupper.

Fullmånen påvirker påkjørsler

5503 hjortedyr ble drept i veitrafikken i Norge i jaktåret 2014/15, fordelt på 954 elger, 739 hjorter, 3808 rådyr og 2 villrein. De mest alvorlige ulykkene skjer med elg og hjort. De fleste påkjørslene skjer om høsten og vinterstid, og det topper seg i januar. Kveld og morgen er verst, og natta er verre enn dagen. Statistikken forteller også at fullmåne påvirker negativt.

De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til omkring 600 millioner kroner. De materielle kostnadene beløper seg alene til over 350 millioner kroner.

(Kilde: viltogtrafikk.no, mattilsynet.no)