Det skal startes bygging av gangveg på strekningen mellom Dombås sentrum og innkjøringen til fylkesveg 491, altså Solsidevegen, og fra Toftemo til YX.

Strekningen mellom Dombås og solsidevegen er fullfinansiert i statsbudsjettet, med 25 millioner kroner. Strekningen mellom YX og Toftemo er foreslått gitt oppstartsmidler på 5 millioner kroner.

– Fornøyd

Gladnyheten gleder Fred Arne Hessen i Dovre Høyre. Han hadde samtale med statssekretær John Ragnar Aarset (H) under Landsskytterstevnet i sommer, og tok opp blant annet disse sakene.

– Disse strekningene var et av de viktigste punktene vi tok opp. Det viser også at regjeringen satser på distriktene. Det var en veldig gledelig nyhet, mener Hessen.

Reguleringsplanene for strekningene er begge vedtatt av kommunestyret i Dovre tidligere.

Mer til veg

Det er også andre beillinger innenfor veg som kan merkes i Dovre, og Lesja. I statsbudsjettet foreslås det en vekst i fylkeskommunens frie inntekter med 200 millioner kroner, som er øremerket opprusting og fornying av fylkesveger.

Det er også foreslått en investering på 3 milliarder kroner innenfor rentekompensasjonsordningen for fylkesveger.

Statsbudsjettet vil bli vedtatt i desember, og det kan komme endringer etter komiteene har gitt sine innstillinger før vedtak i Stortinget.