I en pressemelding skriver Statens vegvesen at 343 kilometer med veg i Oppland får ny asfalt i år, og nytt og tryggere dekke. Strekningene som får ny asfalt er:

Rv. 4 fra Blili til Nygard, i alt 18 km.

Rv. 15 fra Lom og Skjåk Ysteri til Bismo, i alt 13 km.

Fv. 51 fra Leira til Sanderstølen, i alt 22 km.

Fv. 34 fra Jaren til Rødnes/Fluberg bru, flere strekninger, i alt 38 km.

Fv. 245 fra Jevnaker til Lomsdalen og fra Skute kirke til Fluberg bru, i alt 63 km.

Fv. 312 (gamle E6) fra Frya til Vinstra, i alt 16 km.

- Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

I 2014 og 2015 fikk hele E136 nytt asfaltdekke, samt deler av fylkesvegen mellom Joramo og Lesja. I fjor ble det lagt nytt dekke på deler av E6 mellom Dombås og Otta.

I følge vegvesenet blir det nytt asfaltdekke på deler av E136 mellom fylkesgrensa og Åndalsnes. Det blir også nytt dekke på deler av E6 mellom Drivdalen og Oppdal.

Statens vegvesen legger asfalt for 156 millioner kroner på riks- og fylkesvegnettet i Oppland i år. Oppland fylkeskommune spytter også i store summer for å få mer asfalt fylkesveger, som en del av Oppland fylkeskommunes store satsning på vegvedlikehold. Med 100 millioner kroner fra fylkeskommunen vil i alt 272 km fylkesveg får nytt dekke, for 195 millioner kroner.