Interpellasjonen var skrevet på bakgrunn av situasjonen ALS-syke Per Egil Sporsheim og kommunen befinner seg i, der ikke har klart å enes om en løsning for å få på plass Brukerstyrt personlig assistent (BPA). saken var i utgangspunktet lukket, men etter godkjenning fra familien ble den kjørt for åpne dører.

Til media

Simonsen minnet om kommunens plikt til å opprettholde tjenesten og stilte spørsmål ved hvordan kommunen selv syntes dette var ivaretatt i denne saken.

Familien valgte selv å ta saken til media for en tid siden, for å belyse den. Kommunen har, etter pårørendes godkjennelse, også gitt offentlig tilsvar, uten at dette har løst saken. Simonsen reagerte på svaret fra kommunen, som hun mener fremstiller familien som vanskelige å samarbeide med.

- Er ikke dette en form for hersketeknikk, spurte hun under mandagens møte.

Har liste

Simonsen fortalte at Sporsheim har en liste på tolv pleiere som han ønsker skal ivareta BPA-løsningen. Hun sa at Sporsheim og familien måtte få være med å velge hvem som skulle jobbe hos dem, og at de ansatte måtte få god nok opplæring til å takle en utfordrende arbeidssituasjon.

- Vil kommunen så snart som overhodet mulig ta kontakt med Per Egil og familien, for å finne en løsning på hvordan det kan komme i gang igjen BPA-tjeneste for Per Egil, ba Simonsen, som også etterlyste et ALS-team i kommunen.

Erfaring

Det var primært pleie- og omsorgssjef i Dovre, Finn Bergseth, som svarte på interpellasjonen, tidvis supplert av ordfører Bengt Fasteraune. Sistnevnte startet tilsvaret med å uttrykke stor medfølelse for situasjonen, samt et ønske om å løse saken på best mulig måte.

- Jeg har selv vært i kontakt både med familien og de som har jobbet med dette, fortalte han.

Ordføreren sa at kommunen har flere BPA-løsninger hos ulike brukere, der tilbudet varierer fra noen få timer til mer omfattende løsninger. Han sa videre at kommunen har erfaring fra tidligere ALS-syke, der noen har ønsket å fortsette å bo hjemme. Dette har da vært løst med bistand fra helsetjenesteordningen, ikke BPA.

- Målet er å få en optimal livskvalitet. I dette tilfellet har det ikke blitt som man har ønsket, sa ordføreren og la til at alle parter må bidra til at ting skal fungere.

Tok selvkritikk

Finn Bergseth orienterte om hva som er blitt gjort så langt i saken. Siden februar i fjor, da bistandsbehovet til Sporsheim var noen ganger i uken, ble dette håndtert av hjemmetjenesten. Ettersom behovet økte, utvidet man bistanden herfra, noe Bergseth tok selvkritikk på.

- Tilbudet burde vært erstattet av BPA på et langt tidligere tidspunkt, sa han.

I stedet ble BPA etablert fra mai 2017, men iverksettelsen ble vanskeliggjort, da to personer ikke var ønsket av bruker. Ordningen fungerte likevel gjennom sommeren, før flere personer i teamet falt fra.

- Bruker ga oss ikke anledning til å erstatte disse, og det ble da umulig å opprettholde ordningen, forklarte Bergseth.

Ulike årsaker

På spørsmålet om hvorvidt kommunen brukte hersketeknikk i sine svar i media, svarte Bergseth at det kun var et fåtall av de ønskede tolv personene, som var disponible for jobben.

- Det er mange årsaker til at folk faller fra. Flytting, pensjonering, ny jobb, i tillegg til at arbeidsmiljøet er såpass krevende at noen ikke har klart å stå i det, fortalte han, og presiserte at det ikke var ledelsen som var skyld i dette.

Pleie- og omsorgssjefen viste også til et brev som var sendt familien i begynnelsen av inneværende måned, der man ba om et møte for å se på mulige løsninger. I brevet var tre løsninger skissert.

- Møtet ble avvist av bruker og familien, da de ønsket den løsningen de tidligere har beskrevet. De har dermed tatt et valg i forhold til dette, sa Bergseth.

Ikke helsepersonell

Simonsen spurte hvorfor ikke de tolv personene kunne stille i teamet, og syntes ikke de hadde fått noe godt svar på dette. Hun lurte også på om det var bevilgninger det sto på.

- Vi har gått flere runder med de det gjelder, og det er ikke penger det står på. Det er flere på listen som ikke lenger er disponible for stillingen, svarte Bergseth, noe ordføreren bekreftet.

Bergseth understreket at BPA er en assistentordning, som i utgangspunktet ikke skal dekkes av helsepersonell.

- Vi ønsker at de personene som blir ansatt i teamet, skal dedikeres til stillingen og få den nødvendige opplæringen, sa han.

Elisabeth Stende Simonsen stilte flere spørsmål på vegne av familien. Foto: Monica Hjelle
Ordfører Bengt Fasteraune har vært i kontakt med både familien til Per Egil Sporsheim og de som har jobbet i teamet. Foto: Monica Hjelle