NasjonalparkSkriket starter nå opp for tredje gang. En vennskapelig sangkonkurranse der hver av de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen samler et kor og øver inn tre sanger før de møtes i duell. De fem andre kommunene har nå sine kor på plass, men til første øvingskveld i Dovre møtte kun fire personer opp.

- Det er for lite, rett og slett, jeg tenker at vi må være minst ti personer for å kunne stille i NasjonalparkSkriket, sier Anethe Kleven, som sammen med Bjørn Sigurd Glorvigen er ansvarlig for Kor Dovre.

Hun ber nå eventuelle etternølere melde seg til henne på mail eller telefon. Fredag andre september gjør hun opp status. - Er det ikke interesse, så er det ikke interesse, men er det ikke litt flaut å være den kommunen som ikke greier å stille, oppfordrer Anethe.