Må balansere mellom ynskje på den eine sida og vilja til å finansiere dette frå deleigarane si side på den andre sida

foto