I år må skyteprøven for storviltjegere gjennomføres