Cirka 100 barn fra Dombås og Åndalsnes møtte brannbjørnen Bjørnis og Løven Lucas på Dombås stasjon torsdag. Barnehager fra Åndalsnes tok Raumabanen i anledning markeringen av at Raumabanen er 90 år i år, og etter en spennende togtur fikk barna boller og juice på Dombås.

Svinsås og banesjef i Jernbaneverket, Ivar Lauritzen, mener Raumabanen er spesiell av togstrekninger i Norge. Den har de siste årene gjort seg bemerket internasjonalt, og fraktet i 2013 over 27 000 cruisegjester fra Åndalsnes til Bjorli og tilbake.

– Det er den peneste strekningen vi har, og har det største potensialet, sier Svinsås.

Sikkerhet og punktlighet

– Vi er veldig opptatt av å utvikle Raumabanen. De største oppgraderingene vil ikke komme på denne strekningen, og da er det turisttrafikk som er satsingen, sier Lauritzen.

Han roser det tette samarbeidet med NSB og CargoLink, og forklarer at jernbaneverket bestreber god sikkerhet og punktlighet.

– Vi legger til rette, så er det opp til reiseliv- og næringsaktører og dra nytte av turistene, sier Lauritzen.

Store forventninger

Siden Lonely Planet kåret togstrekningen til Europas vakreste togreise i 2012, stilles det større forventninger til reisende som tar turen for utsiktens skyld. Markedsansvarlig for Dovrebanen og Raumabanen i NSB, Terje Fossum, etterlyste i fjor en større innsats for rydding langs toglinjene for å vise bedre frem omgivelsene.

– I år har vi gjort en storstilt ryddejobb. Jernbaneverket rydder selv på egen eiendom, dette jobber vi med utover vinteren, sier Lauritzen.

Det trengs allikevel mer arbeid i skogen for å få bedret sikten, utenfor Jernbaneverkets eiendom.

– Vi har etablert en gruppe for å få til en dialog med grunneierne. Det har vært dårlig sikt noen steder, og dette tar vi nå tak i, sier Lauritzen.

Vil ha færre planoverganger

Et annet problemområde langs Raumabanen som Lauritzen jobber med, er planoverganger. Jernbaneverket har fått tilbakemelding på at mange boende i nærheten av toglinja er plaget av fløyting fra lokomotivene.

– Planoverganger er et satsingsområde neste år. Brukere av overgangene ser nytten av færre planoverganger, sier Lauritzen.

Raumabanen har 224 planoverganger mellom Dombås og Åndalsnes, og med færre overganger vil også sikkerheten ivaretas bedre.

Foto: Lokalavisa Vigga