Dombås IL søker om støtte til lysløype og til arbeidet med knustgressbane på Myra. For kunstgressbanen søker Dombås IL 2,5 millioner kroner i spillemiddelstøtte. Totalkostnaden for tiltaket er litt over 8,2 millioner kroner. Til lyaløypeprosjektet blir det søkt om 269 000 kroner. MX-klubben søker om 96 000 til sitt anlegg.

Ingen søknad fra Lesja

Fra Lesja har det ikke kommet inn søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Totalt er det sendt inn 156 søknader. Oppland fylkeskommune melder at det er en liten nedgang på næranlegg fra i fjor. Fra Nord-Gudbrandsdalen har nyåpnede Utgard flerbrukshall i Lom den desidert største summen. Totalkostnaden er 115 millioner kroner, de søker om 8,2 millioner kroner i spillemidler fra fylket.

Et spillemiddelutvalg bestående av representanter fra fylkeskommunens administrasjon, Oppland Idrettskrets og KS Oppland, vil i løpet av mai utarbeide et forslag til detaljfordeling av spillemidler. Dette forslaget legges fram for fylkespolitikerne til behandling i slutten av mai.

Sølnkletten villreinutvalg har fått forslag om å bruke proffe jegere på 10 prosent av kvota. (Foto: Arne Nyaas/ villrein.no) Foto: Lokalavisa Vigga