Et velfungerende barnevern er usedvanlig viktig i alle kommuner. I Dovre kommune er per i dag barnevernstjenesten langt fra så tilfredsstillende som den burde være. I 2009 viser tallene at Dovre hadde 47 på tiltak, fordelt på kun 2,2 årsverk. Til sammenligning hadde Sel kommune, som er dobbelt så stor som Dovre regnet ut fra folketall, tre mer på tiltak, men dobbelt så mange årsverk.

31. januar gikk fristen ut for å søke om statlige midler til styrking av barnevernstjenesten. Dovre kommune jobber i dag med en plan for å styrke barnevernet, og selv om de ikke er garantert å få noen midler, bør de absolutt være kvalifiserte. Et styrket barnevern vil gjøre store endringer i hverdagen til både de ansatte og til de som er på ulike tiltak. Det er søkt om ett årsverk

For de ansatte er det slitsomt å gå og føle på at de ikke får gjort jobben sin så godt som de gjerne vil gjøre den, selv om de gjør sitt aller beste ut fra de ressursene de har å forholde seg til. Dovre kommune har nå søkt om midler til ansettelse av ett årsverk, og svar vil de få rundt 18. mars. Hva som skjer etter dette, med eller uten bevilgede midler, håper leder for barne- og ungdomsavdelingen å få en avklaring på i begynnelsen av april.